Czy szybciej uzyskamy teleporadę medyczną?

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia można odnaleźć informację, że procedowane są zmiany nad sposobem udzielania teleporad medycznych. Jest to próba usprawnienia i przyspieszenia uzyskania konsultacji przez pacjenta. Do tej pory porady udzielane były po kilku dniach, kiedy to problem, którego dotyczyła naturalnie się dezaktualizował.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu pacjent będzie mógł domagać się udzielenia mu teleporady medycznej w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się do placówki medycznej. Niestety, część środowisk medycznych jest bardzo nieprzychylna planowanym zmianom. Aby poznać wszystkie opinie wystąpiliśmy do Ministerstwa Zdrowia oraz Rządowego Centrum Legislacji pytając jakie uwagi były zgłaszane na etapie konsultacji społecznych.

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ