Czy pandemia zmieni sposób organizowania egzaminów w 2021 roku?

Czas pandemii, to okres trudny dla Nas wszystkich, tym bardziej dla młodzieży, która w tym roku kończyć będzie kolejny etap swojej edukacji i ma podejść do egzaminów – maturalnych oraz ósmoklasisty. W celu rozwiania wątpliwości co do sposobu ich zorganizowania, wystąpiliśmy z pytaniem do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zapytaliśmy czy po ustaniu pandemii, CKE planuje wrócić do starych zasad egzaminowania, tj. obowiązkowych matur ustnych i z dodatkowego przedmiot, a także czy planuje się przywrócić pytania otwarte? Chcieliśmy się dowiedzieć również, jak przebiegać będzie matura poprawkowa w roku 2021 oraz czy egzaminatorzy w związku ze stanem epidemii będą przechodzić jakieś specjalne szkolenia przygotowujące ich do egzaminowania uczniów w nowych realiach.

Szanowny Panie,

1. Uprzejmie informuję, że w każdym roku obowiązkowo
egzaminatorzy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przechodzą szkolenie dopuszczające ich do sprawdzania egzaminu. Tak będzie także w tym roku. Pragnę nadmienić, że formuła egzaminu nie została zmieniona w żadnym przedmiocie, zmienia się w niektórych przedmiotach liczba punktów za arkusz oraz proporcje w liczbie zadań zamkniętych i otwartych. Nie ma zatem potrzeby niejako „szkolenia od podstaw/odnowa”.

2. Jeżeli chodzi o egzamin terminie poprawkowym, to poza odwołaniem egzaminu ustnego, nic się nie zmienia w sposobie organizacji.

3. Uprzejmie także informuję, że o egzaminie ustnym oraz o obowiązkowym egzaminie z przedmiotu dodatkowego decyduje MEiN mocą ustaw i rozporządzeń, a nie CKE.

4. Rekrutacja do szkół wyższych nie podlega CKE, szkoły wyższe są w tym względzie autonomiczne, trudno nam zatem się w ich imieniu wypowiadać.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.

Z poważeniem

dr Wioletta Kozak, Kierownik Wydział Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ