Czy Ministerstwo Infrastruktury zapomniało o kampanii informacyjnej?

Na początku czerwca weszły w życie bardzo istotne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Przede wszystkim uregulowano prawnie kwestię hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Istotnie zmieniono również zasady pierwszeństwa pieszych poruszających się w obrębie przejść dla pieszych.

Niestety, o tak ważnych zmianach dowiedzieliśmy się głównie z serwisów informacyjnych. Dziwne, bo nowe regulacje nie dość, że wymuszają na użytkownikach hulajnóg całkiem nowe obowiązki, to dodatkowo niosą za sobą konieczność zupełnie innego podejścia kierowców względem pieszych.

Czy Ministerstwo Infrastruktury zbagatelizowało problem albo zapomniało o kampanii informacyjnej, która przybliżyłaby nam wszystkim nowe zasady poruszania się na drodze? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie.

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ