Czy każdy musi nosić maseczkę?

Jak wiemy, na podstawie Rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. 
wprowadzony został nakaz noszenia maseczek, z równoczesnym zakazem noszenia przyłbic oraz tzw. „kominów”. Analiza tego przepisu wskazuje, że tym samym Ministerstwo Zdrowia całkowicie pominęło osoby, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie zastosować się do tego obowiązku.

Mając na uwadze przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z przyczyn 
związanych z niepełnosprawnością, zwróciliśmy się do Resortu Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Poprosiliśmy o wskazanie aktualnych wytycznych dla osób, które posiadają wrodzone lub nabyte problemy z oddychaniem. Czy powinny oni nosić maseczkę? Czy mogą nosić przyłbice jak do tej pory, bądź powinni zastosować jakieś inne rozwiązania?

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ