Białoruś przyśpiesza reformę armii i zaostrza kurs z Polską

Przemiany społeczne na Białorusi, kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego i protesty przeciw reżimowi. To wszystko wpływa na to, że kraj wybudza się z uśpienia. Rządy Aleksandra Łukaszenki słabną. W tej sytuacji władza wzmacniają armię. Pojawiają się też doniesienia, że Rosja i Białoruś utworzą trzy wspólne ośrodki szkoleniowe. Jednocześnie trwa wojna dyplomatyczna na linii Mińsk-Warszawa.

Przemiany na Białorusi

Białoruś nie jest już tym samym krajem jakim była jeszcze kilka lat temu. Skala protestów przeciw obecnej władzy pokazuje głębokie procesy, które zachodzą w tamtejszym społeczeństwie. Białorusini nie chcą być już traktowani przedmiotowo przez reżim. Budzą się w nich postawy obywatelskie i zwiększa ich odwaga. Choć Aleksander Łukaszenko utrzymał władzę to jego pozycja słabnie.

Rząd stawia na armię i współpracę z Rosją

Jak podaje portal Defense24 Białoruś wzmacnia obronę przeciwpancerną. Z Rosji przybyła już pierwsza partia rakiet przeciwpancernych 9M120 „Ataka”. Ma być to wstęp do dalszej modernizacji całego uzbrojenia armii. To samo źródło pisze o tym, że ,,białoruska firma BSWT – Nowyje Technologii zaprezentuje podczas tegorocznych targów zbrojeniowych MILEX-2021 w Mińsku nowy samobieżny system przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu Trio. Jego uzbrojeniem są pociski powietrze-powietrze R-60 lub rakiety 9M37M stosowane w rosyjskim systemie Strieła-10M.”

Ponadto armia naszego sąsiada kontynuuje sprawdzian gotowości. Według informacji PAP, na początku marca szefowie resortów obrony Rosji i Białorusi, Siergiej Szojgu i Wiktar Chrenin, uzgodnili w Moskwie powstanie wspólnych centrów szkoleniowych.  Ośrodki szkoleniowo-bojowe dla żołnierzy obu krajów mają być zlokalizowane w obwodzie grodzieńskim na zachodzie Białorusi oraz w obwodzie niżnonowogrodzkim i w obwodzie kaliningradzkim w Rosji. Z kolei Defense24 podaje, że powstaje wspólne białorusko-rosyjskie centrum szkolenia bojowego lotnictwa i obrony powietrznej. W obwodzie grodzieńskim będą trenować załogi Su-30SM oraz specjaliści w zakresie obsługi zaawansowanych systemów rakiet ziemia-powietrze.

Portal konflikty.pl. pisze o pomyśle utworzenia na terytorium Białorusi rosyjskiej bazy wojskowej. Tymczasem w obwodzie mohylewskim trwają ćwiczenia z udziałem blisko stu rosyjskich żołnierzy (z 76. dywizji desantowo-szturmowej z Pskowa).  Manewry zakończą się 27 marca.  

W kontekście tych doniesień zasadne jest pytanie czy polskie plany modernizacyjne i utworzenie 18. Dywizji wystarczą dla bezpieczeństwa Polski na wschodzie.

Warszawa- Mińsk

Tymczasem białoruski reżim zaostrza swoje stosunki z naszym krajem. Początkiem kryzysu dyplomatycznego było wydalenie polskiego konsula. Pretekstem był jego udział w uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych w Brześciu. Strona białoruska wszczęła postępowanie karne wobec organizatorów tych obchodów. Zatrzymano też dwie osoby. Jedna z nich to Anna Paniszewa, dyrektor szkoły polskiej. W sumie z Białorusi wydalono trzech polskich dyplomatów.

W odpowiedzi z Polski również zostali wydaleni trzej białoruscy dyplomaci. Jeżeli dojdzie do podobnych sytuacji, to niewykluczony jest paraliż działalności polskiej dyplomacji na Białorusi.

Z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, Polska musi bacznie przyglądać się sytuacji na Białorusi.

Źródło fot. tvp.info

OBSERWUJEMY RÓWNIEŻ