TAK dla dewastacji zabytków?

Wulgarne napisy na ścianach kościołów, popisany spreyem kamień papieski na krakowskich Błoniach, pomalowany Pomnik Armii Krajowej w Warszawie. Czy za sprawą Strajku Kobiet pojawiło się społeczne przyzwolenie na dewastacje zabytków?

Mamy doniesienia medialne z całej Polski na temat incydentów związanych z dewastacją obiektów świeckich i sakralnych podczas manifestacji ulicznych związanych ze Strajkiem Kobiet. Tylko w Krakowie, wg rzecznika krakowskiej policji, doszło do zniszczeń w postaci sprejowania 6 kościołów. Jeden z nich – Kościół pw. Św. Mikołaja na ul. Kopernika, jest wpisany na listę zabytków. Zarówno w Warszawie jak i innych miastach w Polsce sytuacja jest podobna. Zniszczeń byłoby zapewne więcej, gdyby nie fakt, że obiekty sakralne, głównie podczas trwania manifestacji, są strzeżone przez policję, żandarmerię wojskową lub osoby cywilne.  

Od Strony Prawnej 

Art. 108, ust. 1

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 21.02. 2020 r.: „Kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”

Dodatkowo, co podkreśla adwokat Andrzej Bałaga, na sprawcę nakładana jest również obligatoryjna kara w postaci nawiązki na cel społeczny związany z opieką nad zabytkami. Orzeka się ją, jeśli przestępstwo ma charakter umyślny, a tak z pewnością jest w przypadku wykonania napisów lub rysunków. 

Ważna kwestia jest również poruszona w 

Art. 4

Art. 4 ustawy o ochronie zabytków: Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu:

  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;
  2. zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;
  3. udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;
  4. przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;
  5. kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków;
  6. uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska.

Społeczne Przyzwolenie 

Rzecznik krakowskiej policji w rozmowie telefonicznej dla Patrznarece.pl podkreślił, że patrole dostały określone zadania jakim było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa strajkującym. Zabezpieczano przed ewentualnymi atakami newralgiczne dla miasta zabytki. Pilnowali ich także zwykli obywatele.

Jak się jednak okazuje, włodarze głównych miast, takich jak Kraków czy Warszawa, nawoływali do uczestnictwa w strajku nie wspominając nic o tym, aby zaprzestano dewastacji publicznego mienia. Wody w usta nabrały kurie. Nie wystosowały żadnego oficjalnego apelu do protestujących o zaprzestanie szykanowania kościołów. Podobne zachowania reprezentowały jednostki publiczne zajmujące się ochroną zabytków.

Jedynie stołeczny konserwator zabytków, Michał Krasucki, na swoim profilu społecznościowym zamieścił informację, aby na fali zgromadzeń nie dewastować „dziedzictwa warszawiaków”. 

Źródło: FB.com

Oddolną inicjatywę wystosowali na swojej grupie branżowej przewodnicy miejscy po Krakowie. Stworzyli wspólną listę miejsc sakralnych, które na co dzień w swej posłudze pomagają kobietom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Spis zabytków miał zostać przekazany strajkującym, aby ci oszczędzili chociaż miejsca niosące pomoc potrzebującym.

Źródło: FB.com

Na kanwie strajku pojawiło się społeczne przyzwolenie, bo trudno inaczej wyjaśnić fakt, że żadna jednostka zajmująca się ochroną zabytków, nie wystosowała do protestujących apelu z prośbą o zaprzestanie niszczenia wspólnego mienia. To jawny sygnał również dla chuliganów, którzy ze strajkującymi nie mieli nic wspólnego, by bezkarnie niszczyć ulice.

 

Brak reakcji 

Social media to potężna siła, również w walce przeciwko bezprawiu, które powinno się w tak słusznej sprawie wykorzystywać. Wystosowaliśmy zapytanie publiczne do Małopolskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o informacje jakie działania zostały podjęte w związku ze zniszczeniami zabytków do jakich doszło w ostatnim czasie przy okazji Strajków Kobiet. Odpowiedzi zostaną niebawem opublikowane na naszym portalu. 

źródło fot. unsplash.com

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy