Spóźniona kampania o bezpieczeństwie na drodze

1 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu drogowego. Mają poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych. W związku ze zmianami ruszy duża kampania informacyjna przygotowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według informacji uzyskanych przez nasz portal, kampania społeczna rozpocznie się w czerwcu. Na kilka dni przed startem kampanii planowane są działania informacyjno-edukacyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych. Szkoda, że kampania ruszy tak późno i może zastać wielu ludzi nieprzygotowanych na zmianę przepisów.

Nowe regulacje

Na początku marca prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Szczegółowo o nowych regulacjach pisaliśmy już na naszym portalu tutaj.

Cały czas należy podkreślać, że nowelizacja nie wprowadzaj bezwzględnego pierwszeństwa pieszych. Ta mylna informacja na pewno nie przysłuży się bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Kampania informacyjna

Dobrą wiadomością jest, że nowe przepisy zostaną szczegółowo wyjaśnione społeczeństwu za pośrednictwem dużej kampanii informacyjnej, największej w historii Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pytanie tylko dlaczego kampania ruszy dopiero wtedy, gdy nowe regulacje wejdą w życie? Aby skutecznie poinformować ogół mieszkańców kraju najlepiej byłoby ruszyć z akcją informacyjną ze sporym wyprzedzeniem.  Na kiedy jest planowany start kampanii? Poniż odpowiedź jaką nasz portal otrzymał od KRBRD.

,,Kampania społeczna rozpocznie się w czerwcu i potrwa do końca roku 2021. Na kilka dni przed startem kampanii planowane są działania informacyjno-edukacyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych (m.in. na profilach Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Facebooku i Twitterze).”

Spoty będą emitowane w stacjach telewizyjnych i radiowych. W ramach kampanii planowane są również audycje telewizyjne i radiowe ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego np. przedstawiciele policji, straży pożarnej, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, specjaliści z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy. Kampania społeczna potrwa do końca roku 2021.

Na czym skupi się przekaz informacyjny?

Jak przekazała nam KRBRD:  ,,w ramach działań planowane są dwa spoty telewizyjne i radiowe. Pierwszy, którego głównym celem jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego – pieszych, w zakresie wskazania prawidłowego wzorca postawy/zachowania się w określonej sytuacji drogowej, która dotyczy ochrony pieszych w obszarze przejść dla pieszych i zachowania szczególnej ostrożności przez pieszych przy wchodzeniu na przejście dla pieszych.”

Cele komunikacyjne spotu nr 1:

  • Uświadomienie użytkowników dróg o prawach i obowiązkach pieszego. Pokazanie prawidłowego zachowania się w czasie przekraczaniu przejścia dla pieszych.
  • Zwrócenie uwagi pieszych na zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wchodzenia lub będąc w trakcie przechodzenia przez zebrę.
  • Wywołanie refleksji nad własnymi zachowaniami w ruchu drogowym, które mogą powodować zagrożenie życia i zdrowia pieszych.
  • Pokazanie zagrożeń występujących na przejściach – głównie dla pieszych oraz poinformowanie o regulacjach prawnych.

Cele komunikacyjne spotu nr 2:

  • Pokazanie zagrożeń dla kierujących pojazdami, zwrócenie uwagi na konieczność ograniczenia nadmiernej prędkości i przestrzegania obowiązujących limitów.
  • Doprowadzenie do zmiany postaw i zachowań poprzez pokazanie konsekwencji nieprzestrzegania przepisów ruchu oraz prawidłowych wzorców z jakim powinni się identyfikować uczestnicy ruchu drogowego.
  • Wywołanie refleksji nad własnymi zachowaniami, które mogą być zagrożeniem dla życia i zdrowia pieszych i innych kierowców.

Oby było lepiej

Miejmy nadzieję, że nowe przepisy poprawią nasze bezpieczeństwo. Przypomnijmy, że tylko w ubiegłym roku wypadkach drogowych zginęło aż 621 pieszych.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy