Pytanie o zaszczepienie niezgodne z prawem? UODO odpowiada.

Z najnowszego komunikatu Urzędu Ochrony Danych Osobowych dowiadujemy się, iż żądanie przedstawienia certyfikatu o szczepieniu jest nieuprawnione. W podobnym tonie wypowiadają się też instytucje unijne. Można zadać pytanie, czy jeśli ktoś odmówi okazania certyfikatu, nie zostanie wpuszczony na koncert ulubionego artysty lub inne wydarzenie?

Nadeszło lato, a wraz z nim częściowe odmrożenie gospodarki. W związku z tym jak grzyby po deszczu ruszyły różnego rodzaju wydarzenia kulturalne od wesel po wielkie koncerty plenerowe. W wielu przypadkach organizatorzy imprez masowych decydują się, aby sprzedawać wejściówki na wydarzenie tylko osobom zaszczepionym na COVID-19. Głos w tej sprawie zabrał Urząd Ochrony Danych Osobowych.

UODO w zgodzie z RODO

„Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu” – czytamy w komunikacie UODO.

Jasno więc wynika, iż jakiekolwiek zmuszenie osoby mającej zakupiony bilet do okazania certyfikatu osoby zaszczepionej, w świetle prawa polskiego jest nielegalne. Zapewne wszyscy pamiętamy zamieszanie, jakie wywołało wprowadzenie nakazu informowania przez instytucje unijne o tzw. RODO. Właśnie wprowadzone wtedy przepisy regulują kwestię dostępu do danych osobowych oraz dystrybuowania informacji wrażliwych, do których zalicza się też wiedza na temat zrealizowanych szczepień.

„Ponieważ informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, to stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne oraz legalne po spełnieniu przynajmniej jednej z przesłanek określonych w ustępie 2 powołanego przepisu” – czytamy dalej.

W podobnym duchu wypowiadają się europejskie instytucje stojące na straży danych osobowych. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) w swoim komunikacie podkreślają, że korzystanie z certyfikatu zaszczepienia nie może w żaden sposób prowadzić do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji.

UODO swoje, a rząd swoje

Kłóci się to z działaniami rządu, który ustami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego poinformował o specjalnej aplikacji, dzięki której każdy będzie mógł sprawdzić wiarygodność przedstawionego przez daną osobę certyfikatu.

Z komunikatu możemy się dowiedzieć, iż kwestie prawne związane z tym tematem reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z § 26 ust. 16 tego dokumentu, do liczby osób mogących uczestniczyć w: 

  • imprezie i spotkaniu do 25 osób,
  • imprezie i spotkaniu do 150 osób,

które odbywają się na otwartym powietrzu lub w lokalu z wydzieloną strefą gastronomiczną nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych.

Nie znajdujemy jednak tutaj informacji na temat możliwości żądania od uczestników wydarzenia okazania certyfikatu o ich zaszczepieniu. Regulacje nie określają też, kto i na jakich zasadach oraz w jaki sposób może weryfikować posiadanie tego dokumentu.

Zaszczepta się, jak chceta być na koncercie

W polskiej przestrzeni publicznej szerokim echem odbiła się decyzja Jurka Owsiaka dotyczących uczestnictwa w tegorocznym Pol’and’Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock). Osobowość medialna znana m.in. ze sloganu „Róbta, co chceta” wraz ze sztabem organizatorów zdecydował, że na wydarzenie zostaną wpuszczone tylko osoby zaszczepione.

Jak czytamy w regulaminie wydarzenia: „W związku z tym po konsultacjach z Wami postanowiliśmy zwiększyć liczbę uczestników Festiwalu do 20 000 osób, ale wszystkie osoby wchodzące na teren Festiwalu będą musiały okazać certyfikat/kod potwierdzający zaszczepienie. Każdy wchodzący na teren będzie dodatkowo testowany”. 

A co w sytuacji, gdy ktoś będzie miał pozytywny wynik testu? Jest na to wyjście. Jak czytamy dalej w regulaminie: „Jeśli wynik będzie pozytywny, będziesz mieć możliwość powtórzenia testu”.

Kolejnym tego typu wydarzeniem jest trasa koncertowa Męskie Granie. Według informacji od organizatorów, jest zapewniona pula biletów dla osób zaszczepionych i tych bez szczepień na COVID. W tym przypadku regulamin jasno wskazuje, iż przy wejściu na teren imprezy „posiadacz Biletu dla osób z Certyfikatem jest zobowiązany do okazania Certyfikatu w formie papierowej albo elektronicznej tj. QR kodu, generowanego w ramach Unijnego Certyfikatu Covid (EU Digital Covid Certificate), którego autentyczność zostanie zweryfikowana przez Służby Porządkowe i Informacyjne przy pomocy odpowiedniej aplikacji”.

Osoby niezaszczepione będą zobowiązane do wypełnienia i przekazania Służbom Porządkowym i Informacyjnym pisemnego Oświadczenia w związku ze stanem epidemii COVID – 19.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy