Lewe zaświadczenia covidowe od kliknięcia myszką

W Internecie co raz częściej można natknąć się na ogłoszenia osób, które pomagają w załatwianiu certyfikatów szczepień. W proceder zaangażowani są również lekarze. Za posługiwanie się fałszywymi dokumentami, grozi w Polsce nawet do 5 lat pozbawienia wolności, o czym informuje Komenda Główna Policji. 

Włochy 

Jak informuje serwis wantedinrome.com, we Włoszech od 6 sierpnia obowiązuje tzw. Green Pass, czyli przepustka uprawniająca do korzystania z obiektów sportowych, miejsc kultury i obiektów gastronomicznych. Otrzymuje się ją na podstawie zaświadczenia o szczepieniu. Za przebywanie w wymienionych miejscach bez przepustki grozi kara w wysokości 400 euro

Taka polityka włoskich władz nie spodobała się osobom, które z różnych względów nie zamierzają się szczepić. Niemal od razu w sieci pojawiły się ogłoszenia z ofertami kupna „zielonego dokumentu”, które znalazły wielu odbiorców. Równie szybko zareagowała włoska policja, przeprowadzając akcję Fake Pass. Funkcjonariusze błyskawicznie ustalili mechanizm działania oszustów, którzy na jednym z portali prosili swoich klientów o podanie danych osobowych. Ostatnim ogniwem tego procederu był lekarz, który za opłatą wypełniał zaświadczenia o szczepieniu. 

Ubiegającym się o fałszywą przepustkę grozi kara za udział w fałszerstwie i przekazywanie poufnych danych przestępcom.

Polska 

Okazuje się, że handel fałszywymi zaświadczeniami kwitnie także w Polsce. Wprawdzie u nas jak na razie nie mówi się o tak dużych podziałach społeczeństwa jak we Francji, czy Włoszech, ale niezaszczepieni też szukają sposobów, które pomogą zdobyć odpowiedni dokument, potrzebny choćby do przekraczania granic. 

Przykład ogłoszenia dostępnego na jednym z portali: 

Z informacji, które otrzymaliśmy od podkom. Michała Gawła z Wydziału Prasowo-Informacyjnego Komendy Głównej Policji wynika, że przestępstwa związane z Covid-19 zostały objęte szczególnym monitoringiem. Zarówno przez służby kryminalne jak i komórki zwalczające cyberprzestępczość.

„Policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji całodobowo monitorują sieć i koordynują działania Policji w zakresie zagrożeń przestępstwami w sieci, również tych związanych z Covid-19 poprzez współdziałanie jednostek organizacyjnych Policji z krajowymi i zagranicznymi organami oraz podmiotami poza policyjnymi takimi jak Zespół CERT Polska, który działa w strukturach NASK – Państwowego Instytutu Badawczego” – podkom. Michał Gaweł, Wydz. Prasowo-Informacyjny KGP.

Policja nie gromadzi dokładnych danych na temat przestępstw wynikających z fałszowania zaświadczeń i na chwilę obecną nie może też informować o prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. 

„W związku z oferowaniem m.in. fałszywych zaświadczeń dot. szczepień, fałszywych zaświadczeń o negatywnym wyniku testu na Covid-19 jak również w związku z posługiwaniem się tego rodzaju dokumentami na chwilę obecną prowadzonych jest co najmniej kilkanaście postępowań oprócz postępowań prowadzonych przez inne organy m.in. prokuraturę we własnym zakresie” – tak wynika z szacunkowych danych policji. 

Odpowiedzialność karna  

Podkom. Michał Gaweł szczegółowo objaśnił na jakie kary mogą się narazić zarówno dostawcy, jak i odbiorcy fałszywych dokumentów. Handel podrobionymi zaświadczeniami o szczepieniu przeciw COVID-19 w zależności od kwalifikacji prawnej, wyczerpywać może znamiona przestępstwa z: 

Artykuł 270 Kodeksu karnego

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

„Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument (w tym przypadku sprzedawcy sfałszowanego zaświadczenia o szczepieniu) oraz ten, kto takiego sfałszowanego dokumentu jako autentycznego używa (czyli kupujący sfałszowany dokument o szczepieniu). Sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto w art. 270 § 3 k.k. przewidziana została odpowiedzialność sprawcy, czyniącego przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, który podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” – komentuje podkom. Gaweł

Fałszowanie dokumentów covidowych może również odnosić się do przestępstwa z:

Artykuł 271 Kodeksu karnego

§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jak wyjaśnia podkomendant Michał Gaweł „Odpowiedzialności karnej podlega funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu (w tym przypadku zaświadczenia o szczepieniu), która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy