Falstart twardogłowych

Coraz więcej grup społecznych ma dość straszenia restrykcjami koronawirusowymi. Co więcej, sprzeciw wobec coraz bardziej kuriozalnych rozwiązań narasta nawet wśród parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy. Na pewno te nastroje miały wpływ na zdjęcie w zeszłym tygodniu z porządku obrad Sejmu projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zawiera ona szereg norm bezpośrednio godzących w podstawowe prawa gwarantowane w Konstytucji.

O zmianie harmonogramu obrad Sejmu poinformowała 14 września poseł Zjednoczonej Prawicy, Anna Maria Siarkowska.

Wcześniej parlamentarzystka w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ostro krytykowała wspomniany projekt ustawy.

„Państwo wchodzi w obszary, do których nie ma wstępu. Powinniśmy przecież bazować na Konstytucji RP i zasadach w niej zapisanych. A nowelizacja jest niejako łamaniem kołem zasad demokratycznego państwa i wszystkich jego podstaw, które są właściwe dla demokracji, i które są powiązane z kwestią wolności, godności i decydowania o sobie”

– Anna Maria Siarkowska, poseł Zjednoczonej Prawicy

Na pewno nie było to stwierdzenie nieuzasadnione. Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi i niektórych innych ustaw dawałaby rządowi narzędzia, którymi nigdy nie powinien dysponować. A już na pewno nie bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na terytorium, na którym zechce z nich skorzystać.

Na liście wspomnianych narzędzi są m.in.:

  • kary do 30 tys. złotych nakładane przez sanepid za nieudzielenie informacji lub podanie nieprawdziwych danych,
  • możliwość skierowania na nieuzasadnioną merytorycznie kwarantannę, która w dodatku w praktyce może zostać nałożona w decyzji wydanej pod rygorem natychmiastowej wykonalności i wydłużona do 30 dni,
  • obowiązkowe poddawanie ludzi testom celem wykluczenia zakażenia – już samo to może włączać wszystkie sygnały ostrzegawcze.

Jeszcze gorzej, jeśli do tego dodamy przewidziany dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej obowiązek raportowania do sanepidu dzieci, które nie są zaszczepione zgodnie z kalendarzem szczepień albo nie są poddane badaniu kwalifikacyjnemu oraz ich rodziców. Nie wiadomo z jakiej racji, skoro szczepienia na COVID rzekomo nie są obowiązkowe…

Pełnego obrazu sytuacji dopełnia kadłubowy i w dużej mierze fikcyjny system odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia wskutek szczepienia na COVID-19.

Tym razem jednak zdecydowana reakcja niektórych posłów i zaplecza politycznego Zjednoczonej Prawicy (również w mediach społecznościowych) przyczyniła się do zamrożenia tych rozwiązań jeszcze przed pierwszym czytaniem w Sejmie.

Tym samym dołączyły one póki co do innego osławionego projektu ustawy – tej nadającej pracodawcom kompetencje do weryfikacji statusu zaszczepienia pracowników.  Pamiętajmy, że najbardziej radykalne propozycje szły w kierunku stworzenia możliwości pozbawienia niezaszczepionych pracowników środków do życia poprzez wysyłania ich na bezpłatny urlop.

O wyraźnym złagodzeniu tonu Ministerstwa Zdrowia świadczą także najnowsze zapowiedzi ministra Niedzielskiego w sprawie ewentualnych restrykcji związanych z epidemią. Można mieć uzasadnione podejrzenia, że nie powtórzy się w pełnej skali sytuacja z zeszłego roku. Już teraz minister zapowiedział brak nowych obostrzeń, dopóki średnia zakażeń nie przekroczy 1000 – a nawet wtedy rząd nie będzie podejmował kroków automatycznie.

Mamy przygotowany pewien model dzielenia na strefy żółte, zielone i czerwone; i ten model, uwzględnia też poziom zaszczepienia w poszczególnych powiatach, ale na razie to nie jest absolutnie czas na podjęcie decyzji o zaostrzaniu restrykcji” – Adam Niedzielski. minister zdrowia.

Problem polega na tym, że terytoria gdzie najmniej osób jest zaszczepionych to regiony w znacznej większości głosujące w wyborach na PiS. Widać więc wyraźnie, że Niedzielski politycznie jest coraz mniej wygodny dla partii rządzącej i jego odwołanie może być pierwszym elementem odświeżania wizerunku partii przed najbliższą kampanią wyborczą. Będzie to także symbol emocjonalnego odcięcia się od wszystkiego co kojarzy się z reżimem epidemicznym.


Źródło fot. unsplash.com

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy