Wpływ wiary na stosunek do szczepień

Z pozoru połączenie wyznawanej religii ze stosunkiem do szczepień wywołuje uśmiech na twarzy. Amerykańscy naukowcy są jednak innego zdania. Zbadali oni korelacje między tymi dwoma elementami. Wyniki są bardzo ciekawe. 

W badaniu przeprowadzonym przez Public Religion Research Institute (PRRI) i Interfaith Youth Core wzięło udział ponad 5600 osób dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Trwało ono od 8 do 30 marca. Okazało się, że wśród Amerykanów, którzy uczestniczą w nabożeństwach różnego rodzaju wyznań przynajmniej kilka razy w roku, 44% osób „niezdecydowanych” wobec szczepionek przeciw COVID-19 stwierdziło, że stosunek do wiary może wpłynąć na ich ostateczną decyzję o zaszczepieniu. 

Religia jest ważnym, ale często pomijanym czynnikiem zarówno dla zrozumienia złożoności niezdecydowania się na szczepienia, jak i opracowania strategii wygrania bitwy o pokonanie COVID-19 i jego przyszłych wariantów.

Robert P. Jones, założyciel i dyrektor generalny Public Religion Research Institute.

Katolicy kontra protestanci

Jak możemy dowiedzieć się z raportu 53% latynoskich katolików, 43% białych katolików, 36% białych protestantów z głównego nurtu, a nawet 21% nieprzynależnych religijnie Amerykanów przynajmniej trochę zwróciłoby się do Boga lub religijnego przywódcy po informacje o szczepieniach.

Ponad dwie trzecie białych katolików (68%) akceptuje szczepionki, podobnie jak 64% innych chrześcijan, 63% białych protestantów głównego nurtu i 63% innych niechrześcijańskich, religijnych Amerykanów.

Żydzi najbardziej entuzjastyczni

Żydowscy Amerykanie (85%) są zdecydowanie najbardziej skłonni do przyjmowania szczepionek, w tym do otrzymania szczepionki na COVID lub do stwierdzenia, że ​​zostaną zaszczepieni tak szybko, jak to możliwe. 

Większość niezrzeszonych religijnie Amerykanów (60%) i latynoskich katolików (56%), a także połowa mormonów (50%) również akceptuje szczepionki. Mniej niż połowa czarnych protestantów (49%), protestantów o innych kolorach skóry (45%), białych protestantów ewangelickich (45%) i protestantów latynoskich (43%) twierdzi, że zaszczepili się lub zostaną zaszczepieni tak szybko, jak to możliwe.

Oporni biali ewangelicy

Wśród grup religijnych najmniej podatnych na szczepionki, biali protestanci ewangeliccy wyróżniają się jako najbardziej skłonni do odmowy szczepienia (26%), a dodatkowe 28% jest niezdecydowanych. 

Mniej więcej jeden na pięciu protestantów o innych kolorach skóry (20%), czarni protestanci (19%) i mormoni (17%) twierdzą, że nie zostaną zaszczepieni, a jedna trzecia każdego z nich waha się (35%, 32% i 33%). Wśród tych sceptycznych grup religijnych protestanci latynoscy rzadziej mówią, że nie zostaną zaszczepieni (15%), ale częściej niż jakakolwiek inna grupa religijna niechętnie podchodzą do szczepionki (42%).

Biali protestanci z głównych denominacji (nie wliczając w to katolików) twierdzą, iż zachęcanie przez osoby duchowne byłyby skuteczne, jeśli chodzi o stosunek wiernych do szczepień. Odsetek ten wzrasta wśród tych, którzy regularnie uczęszczają na nabożeństwa swojej wspólnoty (30% białych protestantów głównego nurtu).

źródło fot. unspalsh.com

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy