Wizerunek Kościoła Katolickiego w świetle publikacji portalu Onet.pl [RAPORT Z BADAŃ]

Przeskocz do sekcji:

Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat tego jak kreowany jest wizerunek Kościoła Katolickiego w popularnym w Polsce portalu Onet.pl (cały raport do pobrania na dole strony – przyp. red.).

Koncepcja badania polegała na dokonaniu analizy ilościowej i jakościowej tekstów dotyczących problematyki Kościoła katolickiego w portalu internetowym Onet.pl w okresie roku (od 15 II 2020 do 15 II 2021). Kwerendy dokonywane były przy pomocy narzędzia platformy Senti One.

Prezentowany materiał jest skrótem większego opracowania, w którym zawarte są obszerne cytowania i omówienia tekstów oryginalnych. 

Wstęp

Kościół katolicki w Polsce ma kłopot ze swoim wizerunkiem w mediach. Nie jest to kwestia ostatnich dni, tygodni, ani nawet miesięcy. Problem ze zmiennym nasileniem trwa od dawna, a jego skutki są coraz bardziej dotkliwe zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak
i wspólnotowym. 

Wizerunek Kościoła i obraz księży w mediach, przede wszystkim elektronicznych, jest w ostatnim czasie odmalowywany w bardzo czarnych barwach. Afery, skandale i sytuacje kryzysowe – poprzez ich pryzmat najczęściej ukazywany jest dzisiaj Kościół. Problem wizerunkowy polega niejednokrotnie na upowszechnianiu nieprawdziwego obrazu, chociaż jak wiemy każdy wizerunek jest kreacją, niekoniecznie znajdującą jakieś odbicie w rzeczywistości. Dziennikarze praktycznie w ogóle zaprzestali relacjonowania pozytywnych działań Kościoła, jego historycznych zasług dla budowy naszej Ojczyzny i jego kultury.


W prawdziwym wizerunku Kościoła nie przeważa zło, jednak w czasach, gdy zdecydowana większość ludzi kształtuje sobie obraz otaczającej ich rzeczywistości na podstawie materiałów dostarczanych przez szeroko pojęte media, jest inaczej. Newsy poświęcone poszczególnym kapłanom i ich nadużyciom stają się często zarzutami wobec Kościoła jako całości. Należy więc stwierdzić, że w medialnej prezentacji Kościoła doszło do przesunięcia akcentów i skupienia jedynie na tym, co złe i grzeszne. Najczęściej są to już gotowe, negatywne komentarze do wydarzeń, a czasem publikacje zmanipulowane. Różnica między dziennikarstwem a propagandą jest cienka, ale nie powinno się jej przekraczać. I to właśnie jest problemem dzisiejszego dziennikarstwa. 

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy