Ruch „Black Lives Matter” [RAPORT Z BADAŃ]

Ruch „Black Lives Matter” w świetle tekstów zamieszczonych na łamach Gazety Polskiej Codziennie i Gazety Wyborczej w okresie od 15 maja 2020 r. do 15 maja 2021 r.

Celem badania jest ukazanie jak dwa opiniotwórcze polskie dzienniki Gazeta Wyborcza i Gazeta Polska Codziennie prezentują ruch „Black Lives Matter” powstały w USA na fali protestów przeciw brutalnemu traktowaniu czarnej ludności przez policję amerykańską. W roku 2020 po zabiciu Georg’a Floyd‘a ruch BLM rozwinął się doprowadzając do manifestacji, a potem rozruchów, połączonych zabójstwami, niszczeniem mienia i grabieżami na wielką skalę, najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem na całym świecie. Wpłynął też, jako ideologia na wiele innych aspektów życia społecznego doprowadzając do zmian kulturowych i mentalnych w wielu krajach, szczególnie tych, które muszą rozliczyć się ze swoją kolonialną przeszłością.

Protesty związane z poparciem ruchu „Black Lives Matter” miały też swoje, choć stosunkowo niewielkie odbicie w Polsce, angażując głównie ludzi młodych. Były jednak komentowane przez polska prasę. Do analizy zostały wybrane dwa opiniotwórcze dzienniki, które reprezentują przeciwne postawy ideologiczne i polityczne. Gazeta Wyborcza -pismo lewicowe i Gazeta Polska Codziennie- pismo prawicowo-konserwatywne.  Opracowanie dzięki przedstawieniu dwóch różnych perspektyw patrzenia na kwestię BLM może rozszerzyć wiedzę czytelników na ten niewątpliwie ciekawy i ważny, jako zjawisko globalne temat i skłonić do wielu refleksji. Wiedza na temat złożoności przyczyn zaistnienia takich ruchów jak BLM jest, bowiem w Polsce znikoma.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy