RAPORT Z BADAŃ: Przyjmowanie imigrantów, a działania UE wobec Polski

„Czy organy Unii Europejskiej w latach 2015-2020 dopuszczały się działań skierowanych przeciwko suwerenności i interesom polityczno-gospodarczym Polski w odniesieniu do kwestii przyjmowania migrantów i ich relokacji?

Częścią badania głównego będzie wstępne badanie pilotażowe dotyczące tylko jednej kwestii – relacji UE i Polski w kwestii uchodźców i relokacji migrantów, którzy wiosną-latem 2015 roku w ogromnej ilości zostali wpuszczeni na teren UE.  

Celem jest upewnienie się, że przyjęte cele naukowe są możliwe do zrealizowania, podejście metodologiczne – efektywne, zaś dobór materiału do badań – właściwy.

Zostanie dokonany podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków zespołu i wyznaczony limit czasowy.

Zespół przystąpi do kwerend i zaprezentuje ich wyniki: informacje na temat dokumentów odnalezionych w bazach Unii Europejskiej, komentarze i wypowiedzi przywódców i komentatorów UE (zawarte w bazach internetowych i tradycyjnych mediach). 

Kwerendy dokumentów unijnych zostaną uzupełnione kwerendami dokumentów polskich (sejmowych i rządowych) związanych z tematem. 

Wytyczone zostaną najlepsze sposoby zbierania, segregacji i porządkowania danych.

Etap ten musi wykazać czy przyjęte założenia są słuszne i czy projekt w założonym kształcie da się zrealizować.


Wyniki Badania Pilotażowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

źródło fot. commons.wikimedia.org

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy