Maski dzielą społeczeństwo – uważajmy na fake newsy!

Obostrzenia rządu dotyczące maseczek radykalizują grupy będące za i przeciw ich noszeniu. W sierpniu ponad 60% Polek i Polaków pozytywnie oceniała karanie mandatami. Obecnie jednak, kary za niezakrywanie ust i nosa według wielu prawników są niezgodne z prawem. Internet zalała fala dezinformacji o skuteczności maseczek w walce z chorobą.

Od 10 października obowiązuje rozporządzenie, które między innymi nakazuje Polakom zakrywanie ust i nosa. Jak przedstawiają komunikaty z sierpniowych badań CBOS’u „Polak w maseczce lub bez maseczki” ten temat jest w społeczeństwie polskim od dłuższego czasu szeroko dyskutowany i budzi nie małe emocje. Myślę, że osoby na co dzień dużo przemieszczające się komunikacją miejską nieraz zauważały sprzeczki między pasażerami o brak maseczki. Sam byłem świadkiem kilku kłótni. Spory te zainspirowały mnie do przeprowadzenia nieformalnych obserwacji, jak użytkownicy komunikacji publicznej w Krakowie patrzą na pasażerów bez maseczek. Emocje na ich twarzach były rożne, często były to nieprzychylne spojrzenia, czasem nawet komentarze. 

Przed przejściem do czytania poniższych wykresów, zaznaczam, że badania CBOS’u sprawdzały, jak Polacy postrzegają powszechność noszenia maseczek przez innych.

Źródło: CBOS nr 110/2020

Jak przedstawia powyższa grafika, zdania na temat powinności noszenia maseczek są różne. Obserwacje wskazują także, że w sierpniu niemal nikt nie zaobserwował pełnego realizowania zaleceń rządu czy WHO.

 Większy rygor przestrzegania obostrzeń mieszkańcy zauważają w sklepach. Jak raportuje CBOS wedle zebranych danych zdecydowana większość badanych raportuje, że Polacy i Polki w sklepach maseczki zakładają. 

Powyższe wykresy przedstawiają wyraźny podział społeczeństwa w kwestii zakrywania ust i nosa już w sierpniu. Kluczowym dowodem na to jest poniższa grafika przedstawiająca opinię, czy powinno się karać mandatem za brak maseczki, czy nie.

Źródło: CBOS nr 110/2020

Powyższe zestawienie przedstawia, że ludzie w Polsce mają wyrobione zdanie na temat karania za brak maseczek, gdyż tylko 3% respondentów wyraziło trudność określenia stanowiska odnośnie karania za jej brak. 61% Polaków wedle sondażu zdecydowanie lub raczej popiera nakładanie mandatów za niestosowanie się do obowiązkowego zasłaniania ust i nosa. Co trzeci respondent jest co najmniej „raczej przeciw” karaniu. 

Dane jakimi się posługuję pochodzą z sierpnia. Nie można tych statystyk traktować jako aktualnych. Jednak jak pokazuje sytuacja związana z protestami „antymaseczkowymi”, przytaczane przeze mnie statystyki CBOS’ u ukazują aktualną tendencję do krystalizowania się wewnętrznego sporu wśród Polek i Polaków. Coraz częściej zadają sobie pytanie:

„Zakładać, czy nie zakładać?” a jeśli tak, to dlaczego?

Główną trudnością przed jaką staje polskie społeczeństwo są spory w kwestii prawomocności treści zapisów rozporządzenia dotyczącego maseczek. Między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił, że obowiązek noszenia maseczek nie ma mocy prawnej. Adam Bodnar zaznaczył jednak, że ich noszenie to obywatelski, społeczny obowiązek. Opinia RPO jest dostępna na jego oficjalnej stronie. Ja natomiast zapraszam do swojego artykułu, w którym przestawiam analizę prawną, dlaczego nakaz zakrywania ust i nosa jest sprzeczny z prawem ustawowym. 

Noszenie maseczek rekomendują światowe i krajowe organizacje takie jak WHO czy Ministerstwo Zdrowia. Warto też przytoczyć analizy portalu Demagog.pl. Ukazują one, na przykładzie głośnego fake newsa mówiącego, że maseczki zwiększają zaraźliwość na Covid-19, że to nieprawda.

Postulat o zakrywanie ust i nosa jest związany głównie z ograniczaniem emisji kropli wydzielanych podczas oddechu i kaszlu, które mogą być potencjalnym źródłem zakażenia. Więcej o tym można dowiedzieć z poniższego filmiku

Okrycie ust i nosa zmniejsza impet powietrza wzbijający wydzielane potencjalnie groźne krople w przestrzeń. To widać w filmiku przedstawionym tutaj ↓ 

Zakrywając usta i nos musimy pamiętać o: rekomendowanych przez otoczenie medyczne maseczek z filtrami (częstym zmienianiu ich), przestrzeganiu zasad higieny (częste mycie rąk) oraz zachowywaniu dystansu społecznego. 

Pamiętajmy, że wyniki badań łatwo zmanipulować. Docierajmy do źródeł badania oraz weryfikujmy profile przeprowadzających je badaczy. Warto także śledzić wiodących i zweryfikowanych informatorów jak: Ministerstwa Zdrowia czy Główny Inspektor Sanitarny.

Źródło fot. pexels.com

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy