Litewsko – białoruski kryzys migracyjny

W ciągu około pół roku na Litwę z terytorium Białorusi  przybyło ponad siedem razy wiecej nielegalnych migrantów niż w całym ubiegłym roku. Z informacji jakie uzyskaliśmy od MSWiA wynika, że Straż Graniczna, jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na bieżąco monitorują rozwój sytuacji zwiększonego napływu cudzoziemców z terytorium Białorusi. Pojawiają się pytania o wojnę hybrydową i bezpieczeństwo polskich granic. Polska wspiera Litwę i  oferuje wsparcie osobowe i sprzętowe.

Napływ przybyszów

Od początku roku z Białorusi  na Litwę przedostało się ponad 550  migrantów. Są to głównie  Irakijczycy, ale też przybysze z Syrii, Rosji oraz Tadżykistanu. Władze Litwy są zaniepokojone. Nie wykluczają, że mają do czynienia z celową polityką władz Białorusi. Być może jest to forma wojny hybrydowej, która ma na  celu zdestabilizowanie sytuacji na granicy. Litwa wsparła demokratyczna opozycje na Białorusi. Napływ migranatów może być zwiazany z pogorszeniem relacji na linii Minsk-Wilno.

Jak podaje PAP, litewska minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaite mówi wprost, że nielegalna migracja z Białorusi na Litwę to zorganizowana, dochodowa działalność przestępcza. Szefowa MSW Litwy wskazuje na udział  w tym procederze białoruskich  urzędników oraz   funkcjonariuszy. 15 tys. dolarów – taką kwotę mają płacić  za przerzucenie przez granicę białorusko-litewską migranci.

Litewski wywiad wskazuje na ryzyko, że do kraju mogą przedostać się terroryści, a także osoby zwerbowane przez białoruski reżim. Władze w Wilnie chcą poruszyć ten temat na forum w Brukseli.

Wzmocnienie granicy

W tej sytuacji Litwa wzmocniła ochronę granicy z Białorusią, jednak potrzeba zwiększenia nakładów na ten cel. Obecnie litewskiej straży granicznej pomagają: Służba Bezpieczeństwa Publicznego, Litewski Ochotniczy Związek Strzelców oraz policja. Te działania są koordynowane z Łotwą oraz Polską.

Oprócz tego, jak informuje IAR, Litwa zastanawia się nad budową ogrodzenia na granicy z Białorusią o wartości około 15 milionów euro.

,,Wobec sytuacji na granicy litewsko-białoruskiej Polska wyraziła solidarność z Litwą i zaoferowała wsparcie osobowe i sprzętowe” – powiedział Bartosz Grodecki, wiceszef MSWiA.

Czy polskie granice są bezpieczne?

Polska musi bacznie przyglądać się rozwojowi wydarzeń. O bezpieczeństwo naszych granic zapytałam MSWiA. Poniżej odpowiedź:

Pani Redaktor,

zarówno Straż Graniczna, jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na bieżąco monitorują rozwój sytuacji migracyjnej związanej ze zwiększonym napływem cudzoziemców z terytorium Białorusi. Na wypadek sytuacji kryzysowej przygotowane zostały odpowiednie procedury w ramach Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego.

MSWiA we współpracy z właściwymi instytucjami i służbami analizuje również dostępne informacje dotyczące wszelkich okoliczności wpływających na poziom presji migracyjnej, pozwalających na szacowanie aktualnego ryzyka i prognozowanie ewentualnych dalszych zmian obserwowanych trendów.

Granica polsko-litewska, stanowiąca wewnętrzną granicę Unii Europejskiej, jest monitorowana pod kątem nielegalnej migracji obywateli państw trzecich, którym udało się przedostać przez terytorium Litwy.

Litwa, w sprawie wsparcia ochrony granicy litewsko-białoruskiej, zwróciła się do Agencji Frontex. W operacji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Polska weźmie udział jako państwo członkowskie. Polska udzieliła też Litwie pełnego politycznego poparcia na forum UE odnośnie zaangażowania Agencji w ochronę granicy.

Polska zadeklarowała udzielenie Litwie także bezpośredniego wsparcia w zakresie ochrony granicy zewnętrznej. Deklaracja została przekazana stronie litewskiej 8 czerwca.

Wydział Prasowy MSWiA.


Źródło zdjęcia: pasianis.lt

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy