Jak Polacy czują się w pracy zdalnej po ponad roku działania w tym trybie?

Z jednej strony Polacy są zadowoleni. Z drugiej natomiast przedłużający się home office powoduje, że pracownikom zaczyna brakować bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami i klientami. Analizujemy wyniki badania, którego autorem jest platforma webinarowa ClickMeeting.

Home office

Od ponad roku praca zdalna to nowa rzeczywistość dla milionów Polaków. Wcześniej w domu pracowali na stałe np. tłumacze czy copywriterzy, a teraz wiele firm czy urzędów wysyła pracowników na home office. Jak odnajdujemy się w nowej rzeczywistości? Raport na ten temat przygotowała polska firma ClickMeetings.

Wnioski z badania

Wśród osób ankietowanych wyłania się pozytywny odbiór pracy zdalnej.

Polacy wskazują, że bez bezpośredniego nadzoru przełożonych pracują efektywniej – 48% badanych). Przeciwnego zdania było tylko 9%. ankietowanych. Jako zaletę tej formy pracy zdecydowana większość wskazuje oszczędność czasu na dojazdach do biura – 72% respondentów.

Mimo tak pozytywnego odbioru pracy zdalnej, Polacy zdecydowanie opowiadają się za rozwiązaniem hybrydowym. Za znalezieniem kompromisu między pracą w biurze a w domu opowiada się aż 62% respondentów. ,,Jest to wzrost popularności tego modelu względem ankiety z sierpnia 2020 roku, gdzie za takim wariantem głosowało o 4% mniej osób ”– czytamy w raporcie. Grupa zwolenników pełnej pracy zdalnej liczy 24%. Jak na Polaków wpływa przebywanie non stop w domu?

,,Praca zdalna pozytywnie wpływa na nasze relacje osobiste – to opinia 42% badanych. Natomiast znaczące 22% zauważa pogorszenie stosunków z domownikami ze względu na pracę z domu.”

Jakie są minusy pracy zdalnej? Z badania wynika, że ,,coraz mocniej doskwiera nam brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami, który pamiętamy z czasów sprzed pandemii.”

Ponieważ praca w otoczeniu domowym nie pozwala często na pełne skupienie to czas pracy się wydłużył. Pod taką opinią podpisuje się 56% respondentów. Natomiast 38% osób nie uważa, żeby zmiana wpłynęła na to, że pracują więcej.

Praca zdalna a Kodeks pracy

Przypomnijmy, że praca zdalna nadal czeka na uregulowanie. Jest sporo kwestii do wyjaśnienia. Np. gdy pracownik ulegnie urazowi w prywatnym domu, w godzinach wykonywania pracy zdalnej to nie wiadomo czy był to wypadek w domu czy w pracy. Prace nad nowymi przepisami są w toku.  Projekt nowelizacji Kodeksu pracy (który zawiera dostosowanie przepisów Kp do home office), po konsultacjach społecznych wrócił do Resortu Rozwoju, Pracy i Technologii.

Według raportu ClickMeeting aż 84% badanych opowiada się za uregulowaniem home office w Kodeksie pracy.  Tylko1% nie widzi takiej konieczności.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy