Coraz mniej Polaków

Polskę trawi potężny kryzys demograficzny. Kolejne rządy będą musiały nie tylko walczyć ze skutkami pandemii Covid- 19, ale też sprostać wyzwaniom tego kryzysu. Nie będzie to łatwe. 

Smutne przewidywania 

Liczba Polaków bez wątpienia będzie się zmniejszać.  Serwis Worldometer, który udostępnia aktualne statystyki z różnych dziedzin życia, w temacie polskiej populacji publikuje niepokojące prognozy: 

Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju przybliża z kolei prognozy ONZ.

Potrzeba zdecydowanych działań ze strony rządzących 

Dalszy spadek polskiej populacji potwierdzają również dane ZUS. Wyliczenia są alarmujące – do 2080 roku nasz Naród skurczy się o prawie 7 milionów osób. Szczegółowa analiza dostępna jest tutaj.

Mierzenie się ze starzeniem się społeczeństwa i faktycznym wymieraniem Polaków stanowi wielkie wyzwanie i jest tak naprawdę problemem długofalowym. Potrzeba solidnej mobilizacji, by przygotować się na opiekę nad zwiększającą się liczbą seniorów. Kolejny sprawdzian to działania prorodzinne, które choć w małym procencie zmniejszyłyby spadek dzietności. Trzeba też przemyśleć zarządzanie krajem o zmieniającej się strukturze wiekowej. Zmniejszająca się liczba pracujących Polaków grozi kryzysem finansowym.

Raport 

Think tank Instytut Emerytalny przygotował raport pt. ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi Polski. Wyzwania demograficzne do 2030, 2050 i 2080 roku”. Jak czytamy na stronie instytutu 

,,Celem opracowania jest wskazanie głównych wyzwań demograficznych Polski w kolejnych dekadach XXI wieku oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom trendów naturalnego ruchu ludności”. 

Zaprezentowana diagnoza opiera się na bazie danych GUS-u, Banku Światowego (World Bank), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i CIA Factbook. Według raportu Instytutu Emerytalnego najważniejsze rekomendacje dotyczące palących wyzwań związanych z naszą obecną sytuacją demograficzną to: 

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy