Austriacki zaborca, czy polski bohater?

Rondo imienia generała Rozwadowskiego. Tak teraz będzie się nazywać jedno z rond w Słupsku. Jak wynika z raportów Urzędu Miasta, zdecydowana większość uczestników konsultacji społecznych poparły „kandydaturę” generała. Jednak nie wszyscy mieszkańcy są do tej nazwy przekonani.

Źródło: RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTYTUCJI. Urząd Miejski w Słupsku, Propozycja nazwy skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda) w Słupsku. Raport przedstawia wyniki za okres 23.11.2020 – 13.12.2020

190 osób zgodziło się z władzami miasta i pozytywnie zaopiniowała propozycję nadania rondu imienia generała. jednak 15 osób negatywnie oceniło ten pomysł. Dlaczego?

Diabeł tkwi w szczegółach

W ankiecie była możliwość uzasadnienia decyzji o zaakceptowaniu bądź nie, proponowanej nazwy ronda. 120 osób zdecydowało się na uargumentowanie odpowiedzi. Słupszczanie zwracali uwagę między innymi na to, że był to „cichy bohater walki z bolszewikami”, „zawsze w cieniu Piłsudskiego”, „wzór dla młodzieży”, czy też „zapomniany bohater”. Pojawiały się także komentarze mówiące o dobrej organizacji nazewnictwa w mieście: „pasuje do innych sąsiednich ulic”.

Krytyczne komentarze zwracały uwagę na to, że są bardziej zasłużone osoby dla kraju, które można upamiętnić. Inne negatywne opinie dotyczyły niestosowności upamiętniania wojen i przemocy kosztem innych ważnych społecznie tematów.

Inne propozycje mieszkańców

Mimo charakteru pytania, związanego jedynie z akceptacją lub jej brakiem pojawiło się też kilka uwag krytykujących pomysł na nazwę. Proponowano także inne nazwy ronda, między innymi „Rondo praw kobiet”, „Rondo Witolda Gombrowicza”, „Rondo wymierających gatunków”. Według krytyków pomysłu są lepsze sposoby na wykorzystanie ronda celem upamiętniania innych postaci historycznych lub przypominania o ważnych i współczesnych wyzwaniach przed którymi stoi społeczeństwo.

Jak można zauważyć, nie było głosów wypowiadających się krytycznie na temat samej postaci generała, czy jego potencjalnie kontrowersyjnej biografii.

Raporty przedstawiają także rodzaje instytucji, które wyraziły swoją opinię na temat omawianego projektu.

Źródło: Słupsk. Raport z Konsultacji społecznych. 18.01.2021 r.

Czemu jednak ta statystyka jest ważna? Bo część radnych miała poważne zastrzeżenia do projektu, a jednak nie podzieliła się nimi podczas konsultacji.

„Bitwa o generała Rozwadowskiego”

Tak obrady Rady Miasta Słupska podsumował Głos Pomorza. Podczas nich miało dojść do sporu, który rozpoczęty został przez przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej. Jan Lange zwrócił uwagę na fakt kariery generała w Armii Austriackiej. Zaapelował on o przekazanie sprawy do historyków, którzy zbadaliby historię generała oraz jego zasługi dla kraju. Opór radnego spotkał się jednak z krytyką części obradujących, w tym radnych z jego klubu partyjnego.

Efektem końcowym sporu było głosowanie, w którym zdecydowano, że generał Rozwadowski zostanie patronem ronda (17 głosów za, 5 się wstrzymało).

Przebieg obrady można prześledzić tutaj. Punkt związany ze zmianą ronda pojawia się w 2 godzinie, 8 minucie.

Jak oceniać patriotów z czasów odzyskania niepodległości?

To bardzo złożona kwestia. Ciężko jest powiedzieć bohater o osobie pracującej dla zaborcy. Co jednak powiedzieć, gdy pracownik ten w momencie odzyskania niepodległości przez kraj aktywnie angażuje się w budowę swojej odrodzonej ojczyzny?

Należy pamiętać o kontekście historyczno – politycznym. Trzeba też mieć świadomość, że w inny sposób wielu polskich przedstawicieli władzy nie miało możliwości zdobycia doświadczenia politycznego i militarnego, które później wykorzystali podczas budowy państwa polskiego.

Skutek odwrotny od zamierzonego

Jak można zauważyć, zamieszanie było zbędne. Część radnych zwracała uwagę na fakt, że to właśnie generał Rozwadowski jest bohaterem jednej z najważniejszych bitew w historii Polski oraz świata. Mowa o Bitwie Warszawskiej, w której porażka dla młodej odrodzonej Rzeczpospolitej mogła skończyć się utratą niepodległości.

Pozostaje się cieszyć z tego, że ten jałowy spór dotyczący jednego ronda w mieście ma szansę wypromować nazwisko generała Rozwadowskiego, który oprócz kariery militarnej w okresie zaborów i I wojny światowej był jednym z cichych ojców założycieli polskiej niepodległości.

Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski

Informację o historii zarówno z okresu zaborów jak i odzyskania niepodległości generała można przeczytać na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy