RAPORT Z BADAŃ: Analiza sprawozdań Komisji Europejskiej

To kontynuacja badań pt. „Czy organy Unii Europejskiej w latach 2015-2020 dopuszczały się działań skierowanych przeciwko suwerenności i interesom polityczno-gospodarczym Polski?”. 

Autor badania: mec. Witold Pyzik

Celem badania było ustalenie czy działania organów Unii Europejskiej były zgodne z prawem i uzasadnione. 

W ramach badania przeanalizowano zasady oceniania przez Komisję Europejską stanu tzw. praworządności w krajach członkowskich na rok 2020 oraz sformułowanie wniosków, na ile badania te kierują się obiektywnymi kryteriami oraz czy wszystkie państwa członkowskie UE są mierzone jednakową miarą. Badanie miało też wykazać, czy kryteria przyjęte przez Komisję Europejską są adekwatne do współcześnie ważnych problemów – aktywności aparatu państwowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Badanie miało też pozwolić ocenić, na ile z perspektywy przestrzegania konstytucyjnych i konwencyjnych praw przeciętnego obywatela państwa członkowskiego UE kryteria wzięte pod uwagę przez KE były trafne i jak w kontekście wprowadzanych obostrzeń sanitarnych oceniać stan praworządności. Analiza zgromadzonej dokumentacji miała też doprowadzić do sformułowania wskazówek dla władz państwowych co do pożądanej modyfikacji działań reformatorskich tak, aby z jednej strony osiągnąć zamierzony cel, a z drugie stworzyć odpowiednią otoczkę prawno-wizerunkową, zabezpieczającą przed atakami UE.

ZOOM

więcej

Zobacz też

Obserwujemy